Öğr. Gör. Dr. BAHADIR ALTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. BAHADIR ALTÜRK

T: (0282) 250 4045

M balturk@nku.edu.tr

W balturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: Arazi kullanım/arazi örtüsü değişikliğinin ve su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi: Ergene havzası örneği (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKLİM VE DENİZ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: Erken kar erimelerinin Fırat ve Dicle havzasındaki nehirlerin akım zamanına etkisi (2009)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2000-2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / MOBİLYA VE DEKORASYON PR. (İÖ) (BK.618)
2011-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üretim KOLEKSİYON MOBİLYA 2008-2010
Üretim Planlama TEKAĞAÇ (TEKİRDAĞ AĞAÇ SANAYİ) 2006-2007
Proje sorumlusu TERA MİMARLIK 2005-2005
proje sorumlusu KENTİMAJ KENTSEL TASARIM& MİMARLIK 2003-2004
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KONUKCU F., ALBUT S., ALTÜRK B., Land Use/Land Cover Change Modelling of Ergene River Basin in Western Turkey Using CORINE Land Use/Land Cover Data, Agronomy Research, vol. 15, pp. 435-443, 2017.
Özgün Makale SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database: (Zoological Records, Biological Abstracts and Biosis Previews, AGRIS, ISPI, CAB Abstracts, AGRICOLA (NAL USA), VINITI, INIST-PASCAL.) Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAĞDATLI M. C., İSTANBULLUOĞLU A., ALTÜRK B., Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss. 100-107, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KONUKCU F., ALTÜRK B., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Risk Assessment of the Results of a Lack ofSustainable Land Use Planning of Ergene River Basin, Yayın Yeri: Toprak Ofset, Editör: Fatih KONUKCU, Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. KONUKCU F., ALTÜRK B., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Assessment of the Result of Modelling and MonitoringStudies of Existing projects, Yayın Yeri: Toprak Ofset, Editör: Fatih Konukcu, Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. ALTÜRK B., KONUKCU F., ALBUT S., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Land Use Change Modelling of Erene River Basin forFuture Scenarios and Sustainability impact assessmentof land management and regional developmentstrategies, Yayın Yeri: Toprak Ofset, Editör: Fatih KONUKCU Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. KONUKCU F., ALBUT S., ALTÜRK B., DEVECİ H., Integrated Land Use Management Modelling of Black Sea Estuaries, Bölüm: Case of Ergene River Basin in Western Turkey, Instruments for Modelling Black Sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia, Yayın Yeri: International Association CIVITAS GEORGICA, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BAĞDATLI M. C., ALBUT S., ALTÜRK B., TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Bölüm: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Taşkın Veri Tabanının Oluşturulması: Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havzaları Örneği, Yayın Yeri: TMMOB, 2013.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. BAĞDATLI M. C., ALTÜRK B., İSTANBULLUOĞLU A., II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Bölüm: Tekirdağ İlinde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi: Kayı Havzası Örneği, Yayın Yeri: EGE ÜNİVERSİTESİ, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALTÜRK B., LAND USE CHANGE AND AGRICULTURAL LAND FRAGMENTATION DUE TO ANTHROPOGENIC ACTIVITIES IN AN HOT SPOT AREA: A CASE STUDY FOR THRACE REGION OF TURKEY, European Geoscience Union General Assembly 2017 (EGU) (23.04.2017-28.04.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ALTÜRK B., KONUKCU F., Ergene Havzasında Geleceğe Yönelik Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü Değişikliğinin ve Su Bütçesine Etkisinin Belirlenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi (29.04.2016-30.04.2016).
Özet bildiri
2. ŞEN Ö. L., GÖKTÜRK O. M., ALTÜRK B., Türkiye’de İklim Değişikliği ve Olası Etkileri, 3. TAŞKIN SEMPOZYUMU (29.04.2013-30.04.2013).
Tam metin bildiri
3. ALTÜRK B., Bölgesel İklim Modelleri, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (20.10.2011-21.10.2011).
Tam metin bildiri
Uluslararası Projeler
1. Capacity Building for Climate Change Mitigation and Adaptaion in Trakya Region, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2017-Devam Ediyor.
2. Karadeniz Havzasında Hayat Boyu Öğrenme İçin Verimli Eğitim Yönetimi Ağı: MANAGE.EDU (MANAGE.EDU-Efficient Education Management Network for LLL in the Black Sea Basin), AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 21.06.2013-24.06.2016.
Ulusal Projeler
1. İklim Değişikliğinin Trakya Bölgesi’nde Buğday Bitkisi Toprak Nem Profiline Etkisinin Tahmin Edilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.09.2016-Devam Ediyor.
2. Trakya Bölgesi’xxnde İklim Değişikliğinin Buğday Verimine Etkisinin Matematiksel Modellerle Tahmin Edilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.05.2016-29.11.2017.
3. Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 02.01.2006-31.12.2008.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
AB projesi “Karadeniz Deltalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modellemesi 4. Eğitim Programı- , Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi/Biyosistem Mühendisliği, 26.12.2014-26.12.2014.
AB projesi “Karadeniz Deltalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modellemesi 3. Eğitim Programı, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Nanık Kemal Üniversitesi/Biyosistem Mühendisliği, 28.11.2014-28.11.2014.
AB projesi "Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetiminin Modellenmesi AB Projesi IASON semineri, Yer:Hilton Hotel/Batum, Düzenleyenler:IASON, 30.10.2014-31.10.2014.
AB projesi Uluslararası Fuar, Yer:International University College Dobrich, Düzenleyenler:International University College Dobrich, 23.09.2014-24.09.2014.
AB projesi “Eğitim yöneticilerinin pilot eğitimi semineri, Yer:International University College Dobrich, Düzenleyenler:International University College Dobrich, 07.07.2014-11.07.2014.
AB projesi Uluslararası açılış ağ semineri, Yer:Moldova Devlet Üniversitesi, Düzenleyenler:Moldova Devlet Üniversitesi, 25.03.2014-26.03.2014.
II. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Sempozyumu, Yer:Ege Üniversitesi, Düzenleyenler:Ege Üniversitesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 24.05.2012-25.05.2012.
Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi, Düzenleyenler:Makine Mühendisleri Odası, 20.10.2011-21.10.2011.
AB projesi Final Ortaklar Toplantısı, Yer:Hotel Ibis Constanta, Düzenleyenler:Ovidius High School.